معرفی آزمایشگاه دانشکده طب سنتی و مکمل

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

معرفی آزمایشگاه دانشکده طب ایرانی و مکمل مشهد

یا توجه به رسالت دانشکده طب سنتی  در زمینه پژوهش و تولید علم ، هدف از ایجاد این آزمایشگاه ایجاد بستر مناسب برای پژوهش در زمینه ایده های نوین در زمینه طب سنتی و به روز نمودن فرمولاسیونهای سنتی به شکل دوزیج فرمهای امروزی و نیز بهینه سازی داروهای سنتی با تکیه بر ایده های نو آورانه است.

بر این اساس اقدامات ذیل در آزمایشگاه طب سنتی صورت می گیرد.

1- بهینه سازی و تولید داروهای طب سنتی

2- پژوهش در زمینه نوآوری در تولید داروهای سنتی (به صورت طرح تحقیقاتی یا پایان نامه های دانشجویی)

3- پروژه های نو آرانه با هدف بومی سازی داروهای طب سنتی

بر این اساس این آزمایشگاه با سایر دانشکده ها در زمینه های مختلف علم سازی از جمله دانشکده دندانپزشکی، پزشکی و پیراپزشکی، پرستاری ارتباط فعال داشته و همچنین با سایر دانشکده های خارج از دانشگاه علوم پزشکی مشهد مانند دانشگاه آزاد و مراکز تحقیقات مختلف همکاری می نماید. همچنین امکان برگزاری کارگاههای مختلف مرتبط با طب سنتی و داروسازی سنتی در این آزمایشگاه وجود دارد. از طرفی از آنجایی که بانک گسترده ای از مفردات مختلف در این آزمایشگاه وجود دارد، امکان همکاری در برگزاری نمایشگاههای مختلف طب سنتی وجود دارد.

 

معرفی مدیر آزمایشگاه:

دکتر شکوه سادات حامدی-متخصص داروسازی سنتی بالینی

cv

ایمیل: hamedish1[a]mums.ac.ir

معرفی کارشناس آزمایشگاه:

آسیه فاطمی اسفدن - کارشناس آزمایشگاه

تلفن تماس: 6-05138848930

ایمیل: fatemiea6[a]mums.ac.ir

 

 

قوانین آزمایشگاه دانشکده طب ایرانی و مکمل مشهد

مقررات و اصول کار در آزمايشگاه

-اجراي نكات زير براي تمام افراد شامل دانشجويان تكنسينها كارشناسان و مربيان و كليه پژوهشگران اجباري ودر صورت مشاهده تمرد از نكات ايمني زير از فعاليت آن فرد در آزمايشگاه جلوگيري ميشود .

-‌در هنگام حضور در آزمايشگاه حتما" از روپوش آزمايشگاه استفاده كنيد.

-از خوردن ، نوشيدن ، سيگار كشيدن و...در محيط آزمايشگاه جدا" پرهيز نماييد .

-در حداكثر امكان، از كفشهاي جلوبسته در آزمايشگاه استفاده شود .

-خانمها مي بايستي مقنعه يا روسري خود را داخل روپوش قرار دهند در غير اينصورت از مقنعه جداگانه براي آزمايشگاه استفاده نمايند .

-از قرار دادن كيف و وسايل شخصي در محيط آزمايشگاه جدا" پرهيز نماييد .

-كليه افراد در آزمايشگاه موظف به رعايت اصول ايمني مي باشند .

-ساعت معمول كار در آزمايشگاهها از 7.30 صبح لغايت 13.45 مي باشد. چنانچه لازم باشد كه فردي بيش از اين ساعت در آزمايشگاه حضور داشته باشد ضروري است برنامه كار و علت حضور خود را مشخص نمايد و قبلا" با مجري طرح و مسئول آزمايشگاه هماهنگي لازم را بعمل آورد .

-جهت استفاده از هر دستگاه و به منظور جلوگيري از هرگونه اختلال در دستگاهها لازمست در شروع استفاده با مسئول آن هماهنگي كامل بعمل آيد .

‌-براي هر بار استفاده حتما‌" (تاريخ، ساعت و مدت) استفاده از دستگاه را در دفتر چه مخصوص يادداشت نماييد و از تمیز بودن دستگاه اطمینان حاصل نمایید.

‌-هنگام استفاده از ترازو و بعد از هرتوزين صفحه ترازو و قاشقک مخصوص توزين را به دقت تميز نماييد.

-پيش از توزين يا برداشتن هر ماده برچسب ايمني آن را مطالعه كنيد .

-پس از توزين لازمست مواد شيميايي به انبار يا محل اصلي خود برگردانده شود .

-هر فرد موظف به تهيه مواد لازم جهت پروژه، پايان نامه و طرح تحقيقاتي خود مي باشد و در صورتيكه بخواهد از مواد موجود در آزمايشگاه استفاده كند، حتما بايد با مسئول يا كارشناس آزمايشگاه هماهنگ نمايد.

-در برداشت از Stock اصلي دقت فرمائيد تا آنها آلوده نشوند و در صورت آلودگي حتما" به مسئول مربوطه اطلاع داده شود .

-در استفاده از مواد شيميايي خطرناک و نيز مواد آلوده كمال دقت را به عمل آوريد و همواره اصول ايمني را رعايت نماييد .

-ظروف Stock مواد شيميايي و محلول هايي مانند، اسيد، الكل، فنل و مواد شيميايي جامد را برروي ميز كار خود قرار ندهيد .

-هرگز مواد شيميايي محلول را بوسيله پيپت با دهان نكشيد.

-انبار كردن و نگهداري وسايل غير ضروري در زير هود ممنوع مي باشد .

-درصورت استفاده از هود، براي جلوگيري از ايجاد اختلال در جريانات هوايي از جمع نمودن وسايل در زير هود به ويژه محلهاي

ورودي و خروجي هوا جدا" خودداري نماييد .

-مواد شيميايي فرار و موادي كه بخارات سمي دارند حتما" در زير هود شيميايي باز گردند.

-ظروف مورد استفاده خود را پس از اتمام كار شستشو و خشک كنيد. وچنانچه نياز به آلودگي زدايي دارد، حتما" پيش از شستشو اين

كار را انجام دهيد .

-هنگام كار با روتاري، سوكسله و كلونجر دقت لازم را داشته باشيد تا از آلوده شدن آنها يا مبرد متصل به آنها به عصاره يا اسانس

جلوگيري شود.

-در صورت آلودگي سريعا لوله ها را شستشو نماييد. زيرا پس از خشک شدن به سختي قابل تميز كردن مي باشند.

-پس از اتمام كار محل كار خود را تميز و در صورت نياز ضد عفوني نماييد .

-از قرار دادن مواد اشتعال زا مثل الكل در كنار گاز حتي در زمان خاموش بودن شعله اكيدا خودداري نمائيد.

-هنگام ترک آزمايشگاه از خاموش بودن دستگاه ، بستن شير گاز و آب... اطمينان كامل حاصل نماييد .

-پاكسازي منظم، بنيادي و دوره اي در محيط آزمايشگاه بايستي انجام گيرد و مشاركت همه افرادي كه در آزمايشگاه مشغول به كار هستند، الزامي است.

-‌در صورت مشاهده خرابي و اختلال در دستگاه‌ها ضروري است هر چه سريعتر به مسئول وقت آزمايشگاه اطلاع داده شود.

-در صورت مشاهده تخلف از مقررات فوق در مرحله اول تذكر شفاهي توسط مسئول نظارت بر آزمايشگاه و سپس تذكر كتبي توسط مدير گروه و در صورت تكرار، مراتب در شوراي گروه مطرح و برابر مصوبات شورا و مقررات برخورد قانوني صورت خواهد گرفت.

-دقت كامل به عمل آوريد تا از گذاشتن لوله ها و ظروف حاوي مواد بدون برچسب در يخچال و قفسه ها، جدا" خودداري شود.

-از گذاشتن لوله ها و ظروف حاوي مواد غير از قسمتهاي مشخص شده در يخچال جدا" پرهيز شود.

-تمامي افرادي كه در آزمايشگاه مشغول به كار مي شوند (همكار طرح دانشجو) بايد از مقررات آزمايشگاه و اصول ايمني، آگاهي داشته و آنها را رعايت نمايند .

-ورود هر فرد جديد به آزمايشگاه (همكار طرح دانشجو) منوط به معرفي كتبي از طرف استاد راهنما يا مجري طرح به مسئول آزمايشگاه مي باشند.

-مفردات موجود در آزمايشگاه فقط مخصوص كلاسهاي آموزشي مفردات و قرابادين بوده و از استفاده آنها در طرحها و ساخت فرمولاسيونها و .... جدا خودداري فرمائيد.

-توجه داشته باشيد به هيچ عنوان امكان خارج كردن هيچ يک از وسايل موجود از آزمايشگاه وجود ندارد.

-استفاده از محيط آزمايشگاه جهت انجام اعمال متفرقه به هيچ وجه مجاز نمي باشد.

‌-در صورت انجام طرح تحقيقاتي يا پايان نامه و نياز به يكسري وسايل هميشگي با هماهنگي مسئول آزمايشگاه وسايل مورد نياز خود را تحويل و در پايان طرح تحويل كارشناس آزمايشگاه نمائيد. و در صورتيكه در اواسط كار نياز به هر وسيله ديگري بود با هماهنگي با كارشناس تحويل و به ليست قبل اضافه و در پايان كار تحويل فرمائيد.

-کلیه فرآیند طرح تحقیقاتی به عهده مجری و همکاران طرح می‌باشد.

 

معرفی آزمایشگاه دانشکده طب سنتی و مکمل