کارگاه های پژوهشی

عناوین کارگاه های پژوهشی در دانشکده طب سنتی و مکمل

« نگارش مقالات طب سنتی ، از ابتدا تا چاپ در ژورنال های معتبر »

زمان : پنج شنبه -- اردیبهشت 95     ساعت :    مکان : تالار جرجانی دانشکده پرستاری  

استاد : دکتر زرگران

 

«روش تحقیق کیفی و تبیین فرآیند در پایان نامه های طب سنتی»

 

زمان : پنج شنبه 23 اردیبهشت 95       ساعت :  8:30 لغایت 12:30   مکان : کتابخانه مرکزی

استاد : دکتر تقی پور

«طراحی و اعتبار سنجی پرسش نامه»

زمان : پنج شنبه 13 خرداد 95      مکان : دانشکده طب سنتی و مکمل

استاد : دکتر تقی پور

منوي اصلي