اولویت های پژوهشی دانشکده طب سنتی و مکمل

نام گروه: طب سنتي ایرانی

موضوع:

بررسي ارتباط و همبستگي بيماريها با شاخص هاي مزاجي

ارتباط شاخص هاي مزاجي با شاخص هاي پاراكلينيكي

بررسي ارتباط و همبستگي بيماريها با شاخص هاي حفظ الصحه

طراحي ابزارهاي شناسايي مزاج و يا مطالعات امكان سنجي آن

بررسي ديدگاه قدما در خصوص بيماريهاي رايج امروز(اتيولوژي، درمان)

بيماريهاي گوارشي(رفلاكس GE، ديس پپسي، IBS, IBD، سنگ كيسه صفرا، كبد چرب، هپاتيت)

بيماريهاي قلبي عروقي(HTN,HPL,IHD)

بيماريهاي متابوليك( سندرم متابوليك، ديابت، چاقي)

بيماريهاي سيستم عصبي و رواني(اضطراب، افسردگي، نروپاتي، آلزايمر، سياتالژي)

بيماريهاي زنان(عفونتها، PCO، پست منوپوزال سندرم)

بيماريهاي موسكولواسكلتال(درد مفاصل، فيبروميالژي،RA)

نام گروه: داروسازي باليني سنتي

موضوع:

بهينه سازي فرمولاسيونهاي دارويي طب سنتي با ابزارها و اشكال نوين داروسازي و دارورساني

استاندارد سازي داروهاي مفرده و قرابادين

ساخت اشكال دارويي جديد از فرمولهاي سنتي

بررسي اثرات آنتي اكسيدان، ضدويروسي، ضد قارچي و ضدباكتريايي گياهان دارويي

بررسي اثرات بيولوژيك گياهان مورد استفاده و ادعا در طب سنتي

 

نام گروه: طب چینی و مکمل

موضوع:

درد (مشتمل بر سردرد، دردهای ستون فقرات اعم از آرتروز، دیسکوپاتی و دردهای غیر اختصاصی، استئو آرتریت مفاصل ...)

آموزش طب سنتی و مکمل و فراگیر

طب فشاری و ماساژ درمانی

واکاوی مبانی مشترک طب سنتی ایرانی و چینی

مکانیسم عمل طب سوزنی

راهکارهای اجرایی کردن Integrative Medicine

اختلالات روانپزشکی با تاکید بر افسردگی و اضطراب

CVA و عوارض

 اختلالات شنوایی و گفتاری

Neuromuscular disorders

گیاهان دارویی، کاربردها و عوارض

درمانهای مکمل در بیماریهای زنان و منوپوز

ورزشهای درمانی

منوي اصلي