اولویت های پژوهشی دانشگاه

شماره

عناوين اولويت­ها و محورهاي تحقيقاتي دانشگاه

گروه الف

1001

مصرف منطقی منابع: خصوصا دارو و تستهای تشخیصی

1002

HTLV-1: خصوصا مسائل بالینی

1003

سلول های بنیادی

1004

فرهنگ، الگو زندگی، توسعه و اخلاق (با حمایت ویژه حوزه ریاست دانشگاه)

1005

بیماریهای قلب و عروق: خصوصا فشار خون

1006

 

1007

فراورده های گیاهی: تمامی جنبه ها خصوصا کاربرد بالینی

1008

بیماریهای اعصاب و روان: خصوصا خواب، استرس و افسردگی

1009

مراقبتهای بارداری و پیش از بارداری

1010

دیابت

1011

فناوریهای نوین نظیر بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی، پروتئومیکس، ژنومیکس: خصوصا کاربرد بالینی

1012

مواد دندانی

1013

پژوهش در آموزش: خصوصا مطالعات مداخله ای (با حمایت ویژه حوزه معاونت آموزشی)

گروه ب

2001

اعتیاد

2002

تغذیه و الگوهای غذایی

2003

سرطان: خصوصا سرطانهای دستگاه گوارش و سرطان پستان

2004

سوانح و سوختگی

2005

بیماریهای کلیوی: خصوصا اختلالات مزمن کلیه

2006

لشمانیا: خصوصا پیشگیری و درمان (بعنوان یک معضل بومی)

شماره عدم اولویت :  9999

منوي اصلي