همایش و سمینار معاونت پژوهشی دانشکده طب سنتی و مکمل مشهد

همایش و کنگره ها:
اولین همایش علمی پژوهشی طب الرضا (ع) دومین همایش علمی پژوهشی طب الرضا (ع) سومین همایش علمی پژوهشی طب الرضا (ع)
چهارمین همایش علمی پژوهشی طب الرضا (ع) نقش تغذیه در سلامت و تناسب اندام

اولین همایش کشوری

دانشجویان دکتری تخصصی طب سنتی

شاخص D.1.2 IAC

   
نظام سلامت در اسلام با تاکید بر آموزه های رضوی