آزمایشگاه دانشکده طب سنتی و مکمل

 عناوین آزمایشگاه
-معرفی آزمایشگاه مفردات و قرآبادین دانشکده طب سنتی. لینک
-مقررات و اصول کار در آزمايشگاه. لینک
- لیست اسامی مفردات موجود در آزمایشگاه دانشکده. لینک

- لیست تصاویر داروها جهت امتحان و آزمون خانم دکتر حامدی:

فایل 1 فایل 2 فایل 3
فایل 4 فایل 5 فایل 6
فایل 7 فایل 8 فایل 9
فایل 10    

 

مشخصات آزمایشگاه

مسئول آزمایشگاه:

دکتر شکوه سادات حامدی

cv

کارشناس آزمایشگاه:

گرمرودی

 

 

 

 

منوي اصلي