معرفی دانشکده

دانشکده طب سنتی و مکمل مشهد (لینک پمفلت معرفی دانشکده)

دانشکده طب سنتی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی مشهد مقدس در سال 1389 تاسیس گردید . این دانشکده در حال حاضر 16 عضو هیئت علمی که 8 عضو آن در گروه طب سنتی ایرانی، 6 عضو در گروه طب سوزنی (چینی)و مکمل و 2 عضو در گروه داروسازی سنتی بالینی مشغول به فعالیت علمی، پژوهشی، آموزشی و درمانی می باشند. ضمناً این دانشکده 8 دوره دانشجو دکتری تخصصی Phd طب سنتی ایرانی که بالغ بر 59 نفر می باشند را داراست . بخش درمانی این دانشکده هم اکنون با 7مرکز درمانی مشغول به فعالیت در حوزه طب سنتی ایرانی و طب سوزنی(چینی) و مکمل در مکان های بیمارستان امام رضا (ع)، بیمارستان قائم (عج)، درمانگاه ولی عصر، درمانگاه بیمارستان رضوی، درمانگاه مرکزی در محل دانشکده سابق و همچنین دو سلامتکده مشغول به ارائه خدمات می باشند.

گروه های آموزشی دانشکده شامل :

گروه طب سنتی ایرانی

گروه طب سوزنی و مکمل

گروه داروسازی سنتی بالینی

معاونت های دانشکده شامل :

معاونت اداری و مالی

معاونت آموزشی

معاونت پژوهشی

امکانات موجود دانشکده :

کتابخانه

داروخانه طب سنتی

سالن کنفرانس

اتاق جلسات

بخش اعمال یداوی 

درمانگاه طب سوزنی و مکمل

درمانگاه طب سنتی ایرانی

آزمایشگاه داروسازی گیاهی

پاویون رزیدنت ها

مشهد ، میدان آزادی، دانشگاه فر دوسی، پردیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد.

05138829279

http://tim.mums.ac.ir

 

منوي اصلي