معرفی دانشکده طب ایرانی و مکمل

معرفی دانشکده طب ایرانی و مکمل مشهد

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سرانجام در اسفندماه سال 1384 برنامه آموزشی دوره کارشناسی‌ارشد ناپیوسته رشته طب سنتی ایرانی را مصوب و پذیرش دانشجو از مهرماه سال 1386 با رقابت بیش از 400 داوطلب آغاز شد. در ابتدا فقط چهار دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران ، شهید بهشتی و دانشگاه شاهد مجاز به پذیرش دانشجو بودند که جمعا در سال 1386 تعداد 24 نفر پذیرفته شده و دوره تحصیل آنها به صورت مشترک در دانشگاه علوم پزشکی تهران شروع شد. دوره دوم پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی‌ارشد در مهرماه سال 1387 صورت پذیرفت و از بهمن‌ماه همان سال مقطع این رشته تحصیلی از کارشناسی‌ارشد به دکترای تخصصی ارتقاء یافت.

گروه طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1388 با مصوبه شورای دانشگاه شکل گرفت و در مرداد ماه 1389 مجوز پذیرش دانشجو به ظرفیت چهار دانشجو از سوی وزارت متبوع صادر گردید. در سال 1389 شورای دانشگاه مصوبه تشکیل دانشکده طب سنتی را ابلاغ نمود و هر سال تعدادی از علاقه‌مندان رشته طب سنتی در مقطع دکترای تخصصی، به این دانشکده راه یافتند به‌گونه‌ای که با گذشت ده سال از راه‌اندازی رشته طب ایرانی در کشور، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ده دوره پذیرش دانشجو داشته است.

محل استقرار دانشکده طب سنتی از بدو تشکیل تا سال 1391 در دانشکده بهداشت بود و پس از آن به مرکز ناباروری میلاد واقع در انتهای خیابان آخوند خراسانی نقل ‌مکان نمود و در سال 1396 در بخشی از طبقه دوم دانشکده پزشکی واقع در پردیس دانشگاه علوم پزشکی و فردوسی مستقر شد. مجموع پذیرفته ‌شدگان و تعداد دانش ‌آموختگان دکترای تخصصی طب ایرانی دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، تا پایان سال 1396 به ترتیب 70 و 17 نفر می‌باشد.

در سال 1396 و براساس اعلام وزارت متبوع واژه سنتی حذف و بدین ‌ترتیب نام دانشکده از دانشکده طب سنتی به دانشکده طب ایرانی و مکمل تغییر نام یافت.

تاریخ بروز رسانی مطلب 30 مرداد 97