درمانگاه و سلامتکده دانشکده طب ایران و مکمل

درمانگاه‌ها و سلامتکده‌ها

دانشکده طب ایرانی و مکمل در پایان سال 1396 دارای دو درمانگاه در بیمارستان‌های امام رضا (ع) و قائم و دو سلامتکده در میدان تختی و خیابان جهاد می‌باشد. جلسات گزارش موردی در کلینیک بیمارستان امام رضا (ع) و ژورنال‌کلاب و گزارشات شش ماهه در محل دانشکده تشکیل می‌شوند.

درمانگاه ها
سلامتکده ها