معرفی آزمایشگاه دانشکده طب سنتی و مکمل

معرفی آزمایشگاه:

یا توجه به رسالت دانشکده طب سنتی  در زمینه پژوهش و تولید علم ، هدف از ایجاد این آزمایشگاه ایجاد بستر مناسب برای پژوهش در زمینه ایده های نوین در زمینه طب سنتی و به روز نمودن فرمولاسیونهای سنتی به شکل دوزیج فرمهای امروزی و نیز بهینه سازی داروهای سنتی با تکیه بر ایده های نو آورانه است.

بر این اساس اقدامات ذیل در آزمایشگاه طب سنتی صورت می گیرد.

1- بهینه سازی و تولید داروهای طب سنتی

2- پژوهش در زمینه نوآوری در تولید داروهای سنتی (به صورت طرح تحقیقاتی یا پایان نامه های دانشجویی)

3- پروژه های نو آرانه با هدف بومی سازی داروهای طب سنتی

بر این اساس این آزمایشگاه با سایر دانشکده ها در زمینه های مختلف علم سازی از جمله دانشکده دندانپزشکی، پزشکی و پیراپزشکی، پرستاری ارتباط فعال داشته و همچنین با سایر دانشکده های خارج از دانشگاه علوم پزشکی مشهد مانند دانشگاه آزاد و مراکز تحقیقات مختلف همکاری می نماید. همچنین امکان برگزاری کارگاههای مختلف مرتبط با طب سنتی و داروسازی سنتی در این آزمایشگاه وجود دارد. از طرفی از آنجایی که بانک گسترده ای از مفردات مختلف در این آزمایشگاه وجود دارد، امکان همکاری در برگزاری نمایشگاههای مختلف طب سنتی وجود دارد.

 

معرفی مدیر آزمایشگاه:

دکتر شکوه سادات حامدی-متخصص داروسازی سنتی بالینی

cv

ایمیل: hamedish1[a]mums.ac.ir

معرفی کارشناس آزمایشگاه:

آسیه فاطمی اسفدن - کارشناس آزمایشگاه

تلفن تماس: 6-05138848930

ایمیل: fatemiea6[a]mums.ac.ir

 


 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
1
1
1
1
1
1