پذیرش دانشجوی بین الملل

 
 موضوعات و مطالب مرتبط
- فرآیند دوره های کوتاه مدت متقاضیان بین المللی. لینک
- فرآیند بورس کوتاه مدت تکمیلی دوره Ph.D . لینک
- فرآیند درخواست ادامه تحصیل متقاضیان خارجی در مقاطع MSc-Ph.D تحصیلات تکمیلی منجر به مدرک. لینک
 

 

 

 

منوي اصلي