آرشیو طب ایرانی

آرشیو طب ایرانی 

اطلاعیه شماره اول: در ابتدا برای شروع فرایند آرشیو از فایل های متنی، پاورپونت و تصاویر اقدام نمائید.

شیرپوینت ورود و ثبت داده های آرشیو

ftp داده های ذخیره شده در آرشیو

لیست فایل های ثبت و ذخیره شده در آرشیو

فایل آموزشی شیوه نامه ورود، ثبت و ذخیره فایل ها