گزارش شش ماهه 96

گزارش های شش ماهه دانشکده طب ایرانی و مکمل مشهد

 

گزارش شش ماهه سال 1396

نام دانشجو

عنوان گزارش

محمدرضا مهری

تبیین سینوزیت بر پایه مکتب طب ایرانی، و مقایسه اثر بخشی فرآورده طب سنتی ایران با درمان کلاسیک، بر سینوزیت مزمن

مریم کاووسی

بررسی اثر فراورده طب سنتی بر میزان موفقیت تلقیح داخل رحمی اسپرم (IUD)

معصومه سادات

کابلی فرشچی

بررسی آسم بر پایه منابع طب سنتی ایرانی و تعیین اثربخشی فرآورده ترکیبی از گیاه بارهنگ و صمغ بادام بر علائم بالینی و آزمون‌های تنفسی در بیماران مبتلا به آسم مقاوم به درمان های رایج

امیر پرویز توسلی

توصیف بیماری مزمن کلیه از دیدگاه طب سنتی ایرانی و بررسی اثربخشی شیر شتر بر بیماری مزمن کلیه

علی غلامپور

بررسی بیماری میگرن از دیدگاه طب سنتی ایرانی و بررسی اثر فرآورده طب سنتی بر میگرن همراه با سوء هاضمه عملکردی

مهدی زروندی

تبیین ماساژ ایرانی و بررسی اثربخشی یک نوع ماساژ ایرانی در بیماری عرق النسا(کمردرد های رادیکولار)

محمود صادقی وزین

تبیین بیماری هپاتیت در طب سنتی ایرانی و بررسی مقایسه‌ای اثر ایمونوگلوبولین تهیه شده از سرم شتر در مهار ویروس هپاتیت C درکشت سلولی قبل و بعد از تلقیح ویروس هپاتیت Cبه شتر

حمیدرضا قربانزاده

بررسی انکباب بر پایه ی منابع طب ایرانی و طراحی و ساخت دستگاه انکباب

صدیقه توکلی دستجردی

تبیین شقاق مقعد از منظر طب سنتی ایران و مقایسه اثر بسته درمانی مبتنی بر طب سنتی ایران با بسته درمانی طب نوین  بر بهبود علایم آنال فیشر

مژده خدابخش

مقايسه اثر شربت بارهنگ  با کپسول مفناميک اسيد برخونريزي زياد رحم

فاطمه محجوب

بررسی اثر سقز (صمغ بنه) بر علائم بالینی گاستروپارزی دیابتی

زهرا نیک اختر

تبیین زگیل تناسلی از منظر طب سنتی ایرانی و بررسی اثر فرآورده گیاهی مورد در درمان زگیل‌های تناسلی زنان

مهسا مهرپور

بررسی اثر اشق و طب سوزنی در میزان بهبود بالینی بیماران مبتلا به سکته مغزی

یونس نجفیان

تبیین زخم پای دیابتی از دیدگاه طب سنتی ایرانی و بررسی اثر ترکیب موضعی صبر و بارهنگ در بهبود زخم پای دیابتی

محمد رواقی

تبیین تنگی نفس از دیدگاه طب سنتی ایرانی و بررسی اثر شیر شتر بر بیماران مبتلا  به آسم مقاوم

مسعود مختاری

استئوآرتریت زانو در طب ایرانی و بررسی اثر فرآورده موضعی شبدر قرمز بر شاخص‌های بالینی آن

حمیده ناقدی

تبیین سیالیت خون و بررسی تاثیر فرآورده‌ی غذایی مبتنی بر طب سنتی بر سیالیت خون در بیماران پلی‌سایتمی