لینک های مرتبط

لینک های مرتبط با دانشکده طب  ایرانی و مکمل مشهد
ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی    
سایت مرجع طب سنتی ایران(تندرستان)    
پایگاه جامع اطلاع رسانی طب سنتی ایران (کتابخانه مرجع)    
انجمن علمی طب سنتی ایران    
موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل     
دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت    
دستیاران تخصصی دانشکده طب سنتی و مکمل مشهد