جلسات آموزشی

جلسات آموزشی دانشکده در شش ماه دوم سال 94

***

لینک

تاریخ

دانشجو

استاد

موضوع

94/06/24

آقای دکتر احمد پور - آقای دکتر شکری

آقای دکتر حمید رضا بهرامی

Nausea and vomiting in Iranian Traditional Medicine based on Avicenna’s viewpoint

94/07/28

آقای دکتر اردکانی

آقای دکتر ثاقبی

بررسی اثر فرآورده طب سنتی بر پایه سیاهدانه بر سنگهای کلیوی

94/08/19

خانم دکتر تیموری

 خانم دکتر توکلی

Non-pharmacological interventions for sleep quality and insomnia during pregnancy: A systematic review

94/10/15

آقای دکتر حقیقی

آقای دکتر یوسفی

تبیین سالک در طب سنتی

94/09/17

خانم دکتر خدابخش

خانم دکتر سالاری

Milk, Dairy Products, and Their Functional Effects in Humans: A Narrative Review of Recent Evidence

94/10/22

خانم دکتر خرم پژوه

خانم دکتر فیض آبادی

Abkama, the first reported antibiotic in gastritis and infections throughout history

94/11/20

خانم دکتر ساکت

خانم دکتر متوسلیان

Significance of Kampo, Japanese traditional medicine, in the treatment of obesity: basic and clinical evidence.

94/12/11

آقای دکتر شکری

آقای دکتر نظری

تبیین تهوع و استفراغ  در طب سنتی ایرانی: واژه شناسی، اتیولوژی، مکانیسم، علائم بالینی، تشخیص، درمان، عوارض بیماری

94/12/18

خانم دکتر صاحبکار

آقای دکتر بدیعی

Acupuncture for melasma in women: a systematic review of randomized controlled trials

94/07/14

خانم دکتر عباسی

آقای دکتر رخشنده

تبیین درماتیت آتوپیک از دید طب سنتی ایران

94/08/05

آقای دکتر غلامپور

آقای دکتر یوسفی

معرفی بیمار:

بیمار مرد 34 ساله با شکایت سرفه های شدید و تنگی نفس مختصر متناوب از 15 سال قبل که در تاریخ 11 / 6 / 94 به درمانگاه طب سنتی

94/08/12

آقای دکتر غیور

...

تبیین بیماری کبد چرب غیر الکلی از منظر طب سنتی ایرانی

94/08/26

خانم دکتر ماهروزاده

...

تبیین ناباروری مردان از منظر طب سنتی ایرانی

94/10/01

خانم دکتر محجوب

آقای دکتر انوشیروانی

گزارش موردی یک بیمار مبتلا به رینوسینوزیت آلرژیک

94/06/17

آقای دکتر محمد زاده

آقای دکتر نظری

تبیین اختلالات جنسی مردان در طب سنتی ایران و بررسی تاثیر فراورده موضعی زعفران در درمان اختلال عملکرد نعوظی

94/10/29

آقای دکتر مرتضوی آقای دکتر یوسفی

تبیین کمردرد در طب سنتی ایرانی

94/12/04

خانم دکتر مهرپور خانم دکتر متوسلیان

گزارش موردی یک بیمار مبتلابه پورپورای ایمنی ترومبوسیتوپنیک (ITP) با عود مکرر

94/09/10

آقای دکتر نورس آقای دکتر یوسفی

تبیین بیماری هپاتیت سی مزمن از دیدگاه طب سنتی ایرانی و ارزیابی بالینی اثر شیر شتر بر هپاتیت C  مزمن

 

منوي اصلي