پورتال دوره آموزشی طب ایرانی برای مدیران دانشگاه

اطلاعیه های مهم در خصوص ثبت نام:

- لطفا قبل از شروع فرآیند ثبت نام حتما یک بار راهنمای ثبت نام را مطالعه فرمائید.

- حتما از مرور گر Google Chrome  & Mozilla firefox  استفاده گردد.

- شماره تماس برای راهنمایی در خصوص ثبت نام و رفع مشکلات 09217605799 (رضا خان پور)

- فرم ثبت نام دوره آموزشی طب سنتی ایرانی ویژه پزشکان مدیر دانشگاه 

- فرم ثبت نام دوره آموزشی داروسازی سنتی ویژه ی داروسازان

- اطلاعيه شماره يك : آغاز ثبت نام دوره آموزشی طب ایرانی برای گروههای پزشکی

- اطلاعيه شماره دو : تشکیل شورای راهبری طب ایرانی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی مشهد

- اطلاعيه شماره سه : ضرورت آشنايي سطوح مختلف نظام سلامت با آموزه هاي طب (سنتي) ايراني

- اطلاعيه شماره چهار : نامه شروع دوره دوم آموزشي طب ايراني براي گروه پزشكي

- اطلاعيه شماره پنج : محدوده فعاليت آموزش ديدگان دوره هاي طب (سنتي) ايراني

- اطلاعيه شماره شش : مراكز مجاز ارائه آموزش هاي طب سنتي