مدیریت تحصیلات تکمیلی

 

مدیریت تحصیلات تکمیلی
دوره دکتری تخصصی Ph.D شاخص C.1 حوزه آموزشی IAC

- مدارک تحصیلی مورد پذیرش آزمون ورودی دوره دکتری تخصصیPh.D 97-98 شاخص C.1.1 حوزه آموزشی IAC

- راهنمای شرکت در آزمون Ph.D  شاخص C.1.1 حوزه آموزشی IAC

- اطلاعیه در خصوص دروس و ضرایب آزمون ورودی دکتری تخصصی (Ph.D) سال 98-97

- دستورالعمل اجرایی نحوه پذیرش دانشجویان غیر ایرانی خارجی و دانشجویان ایرانی منتقله از خارج از کشور

دوره های کوتاه مدت
- فرآیند شرکت در دوره های کوتاه مدت متقاضیان بین الملل
ارزیابی دانشجویان و اساتید      شاخص D.2 IAC
- فرم شاخص های ارزیابی دانشجویان دوره دکتری تخصصی Ph.D گروه طب ایرانی
- گزارش ارزیابی درونی گروه طب ایرانی - حوزه دانشجویان
- ارزشیابی دانشجویان از اساتید سال تحصیلی 94-93       شاخص D.2.2 IAC
- ارزشیابی دانشجویان از اساتید سال تحصیلی 95-94       شاخص D.2.2 IAC
- ارزشیابی دانشجویان از اساتید سال تحصیلی 96-95       شاخص D.2.2 IAC
- میانگین معدل دانشجویان به تفکیک دوره        شاخص D.2.1 IAC
- فرم ارزیابی اساتید
فرآیند ها
- فرآیند تمدید سنوات تحصیلی دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی
- فرآیند ثبت نمرات دانشجویان
- فرآیند حضور و غیاب دانشجویان