ارتباط با ما

آدرس: مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی، علوم پزشکی، دانشکده طب ایرانی و مکمل 
تلفن: 05138848931
فاکس: 05138829279
همراه: 09155389059
سایت دانشکده:  tim.mums.ac.ir
ایمیل: tim.pr[a]mums.ac.ir
شبکه های اجتماعی: سروش و گپ