قوانین آئین نامه دستور العمل آموزشی دانشکده طب سنتی و مکمل

 

فرآیند ها و آئین نامه های معاونت آموزشی دانشکده طب ایرانی و مکمل  
- فرآیند پایان نامه دانشجویان دکتری تخصصی طب سنتی ایرانی لینک
- فرم شماره 2 پایان نامه - ارسال پروپوزال و اهضاء هیات داوری و راهنمای پایان نامه لینک
- نامه اصلاح نظرات داوران لینک
- فرم برگزاری دوره های کوتاه مدت برای متقاضیان غیر ایرانی 1 -
- منابع آزمون ph.D سال 93 و 94 لینک
- ضوابط و شرایط اختصاصی آزمون دکترای تخصصی رشته طب سنتی ایرانی سال 92 و 93 لینک
- اطلاعیه ثبت نام آزمون ورودی دوره های دکتری تخصصی سال 1393لینک
- فرم تصویب عنوان و اساتید، راهنما و مشاور پایان نامه لینک
- فرآیند پایان نامه دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی  لینک
- دستور العمل اجرایی ماده 39 آئین نامه لینک
- راهنمای نگارش پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی علوم پایه لینک
- آئین نامه آموزشی دکترای تخصصی Ph.D لینک

- شرایط شرکت در آزمون ورودی دکترای تخصصی طب سنتی سال 94-93 لینک

- منابع آزمون ورودی دکتری تخصصی طب سنتی سال 94-93 لینک

- شرایط شرکت در آزمون ورودی دکترای تخصصی طب سنتی سال 93-92 لینک

- دوره های کوتاه مدت تخصصی مختص متقاضیان غیر ایرانی Fa - - Ar - - En

- فرايند پايان نامه دانشجويان مقاطع کارشناسي ارشد و دکتري تخصصي Ph.D لینک

- دستورالعمل اجرایی ماده 93 آئين نامه آموزشی دوره دكتري تخصصی Ph.D لینک

- تقویم آموزشی نیم سال اول 1396 لینک

- فرآیند رسیدگی به شکایات دانشجویان

- آئین نامه ارزش یابی آزمون 
- آئین نامه انضباطی دانشجویان
- فرآیند اخذ نظرات از دانشجویان
- آئین نامه شرکت در آزمون
- شیوه نامه اجرایی انضباطی دانشجویان
- دفترچه راهنمای شرکت در آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی (ph.d)
- استراتژی معلولیت برای دستیاران دانشکده طب ایرانی و مکمل مشهد