اداره آموزش دانشکده طب سنتی و مکمل مشهد

 

 اداره آموزش
دانشجویان ورودی جدید

- نمونه دعوت نامه برگزاری جلسه معارفه دانشجویان ورودی جدید

- نمونه برنامه معارفه دانشجویان ورودی جدید

- فرآیند انتخاب واحد در هر نیمسال تحصیلی در دانشکده طب ایرانی و مکمل

سر فصل های درسی شاخص B.5.1 IAC

- سرفصل دروس و برنامه ترمی دکتری تخصصی طب ایرانی دانشجویان ورودی مهر96

- سرفصل دروس و برنامه ترمی دکتری تخصصی طب ایرانی دانشجویان ورودی مهر 95

- سرفصل دروس و برنامه ترمی دکتری تخصصی طب ایرانی دانشجویان ورودی بهمن 94

- سرفصل دروس و برنامه ترمی دکتری تخصصی طب ایرانی دانشجویان ورودی بهمن 93

- سرفصل دروس و برنامه ترمی دکتری تخصصی طب ایرانی دانشجویان ورودی بهمن 92

- سرفصل دروس و برنامه ترمی دکتری تخصصی طب ایرانی دانشجویان ورودی بهمن 91

- سرفصل دروس و برنامه ترمی دکتری تخصصی طب ایرانی دانشجویان ورودی مهر 91

- سرفصل دروس و برنامه ترمی دکتری تخصصی طب ایرانی دانشجویان ورودی بهمن 90

کارنوشت Log Book دستیاران طب سنتی ویرایش اول پاییز 1396   شاخص C.2.1 AIC

- فایل Word کارنوشت Log Book

- فایل PDF کارنوشت Log Book

- جلد دفترچه کارنوشت Log Book

- راهنمای طریقه تکمیل دفترچه کارنوشت Log Book

- کارنوشت ویژه دستیاران طب ایرانی متقاضی برخورداری از آئین‌نامه دفاع از پایان‌نامه با یک مقاله


برنامه های کلاسی شاخص B.5 IAC
- برنامه کلاسی : دانشجویان دانشکده طب ایرانی و مکمل نیمسال اول 96-97 
برنامه امتحانات

- برنامه امتحانات دانشجویان ورودی 96-97 ترم اول   شاخص B.6  IAC

- نمودار تشکیل حوزه دایره امتحانی شاخص B.6.1  IAC
- تکالیف اساتید در آزمون های دانشکده شاخص B.6  IAC
- بخشی از آئین نامه های شرکت در آزمون ها شاخص B.6  IAC
- فرم ارزیابی دفاع از رساله    PDF   WORD       شاخص C.4
- منابع پیشنهادی آزمون جامع شهریور ماه سال 1395    شاخص C.4.1
- نمونه صورتجلسه دفاع از پایان نامه     شاخص C.4.3
- صورتجلسه برگزاری آزمون جامع دانشجويان دكترای تخصصي        شاخص C.4.2
فرآیند ها
- فرآیند ارزیابی آزمون ها
- فرآیند برگزاری آزمون ها
- فرآیند اعتراض به نمره توسط دانشجویان
- فرایند رسیدگی به اعتراضات و شکایات دانشجویان
- فرآیند ارزشیابی و دادن نمره به کار دانشجویان