روابط عمومی

شرح وظایف مسئول و رابط روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

محمد علی عمرانه

مسئول روابط عمومی دانشکده طب سنتی و مکمل

 

-انعکاس اخبار و رویدادهای مهم حوزه فعالیت به روابط عمومی دانشگاه به منظور انعکاس در پایگاه خبری دانشگاه، رسانه های جمعی

-انجام تمهیدات لازم جهت مصاحبه مسئولین حوزه فعالیت با رسانه های جمعی از طریق روابط عمومی دانشگاه

-تهیه عکس اسلاید و فیلم از فعالیتهای حوزه مربوطه و ایجاد آرشیو سمعی و بصری

-مشارکت و همکاری در برگزاری جلسات سمینارها ،کنفرانسها و نمایشگاهها در حوزه فعالیت

-همکاری و نظارت بر فضای سازی تبلیغاتی در حوزه فعالیت

-فراهم کردن امکانات لازم برای راهنمایی ارباب رجوع و نظارت بر واحدهای راهنمای مراجعان

-شرکت در جلسات نشست ها و شوراهای درون سازمانی جهت اطلاع رسانی (متناسب با حوزه)

-تهیه و تدوین گزارش عملکرد حوزه فعالیت به صورت دوره ای و ارسال به روابط عمومی دانشگاه

-جمع آوری تهیه و ارسال کلیه اطلاعات حوزه فعالیت به روابط عمومی دانشگاه جهت اطلاع رسانی به هنگام

-ارتباط مستمر و شرکت فعال در جلسات و دوره های آموزشی روابط عمومی دانشگاه

-انجام و پیگیری سایر امور محوله از سوی مدیریت واحد

-استقرار  روابط عمومی الکترونیک در واحد

-پاسخگویی به شکوائیه های مردمی

-انجام نظر سنجی  از مخاطبین واحد مربوط   و انعکاس نتایج به مدیر واحد مربوطه و روابط عمومی دانشگاه

-بزرگداشت مناسبتهای ملی مذهبی و سازمانی

-خلاقیت و نوآوری فعالیت ها مبتنی بر شواهد

-انعکاس نظرات مدیر ارشد واحد در خصوص عملکرد روابط عمومی و بالعکس

-تدوین برنامه عملیاتی روابط عمومی واحد متناسب با برنامه عملیانی روابط عمومی دانشگاه